Marketing

Marketingbureau

Marketing

Speciaal voor onze klanten, maken wij een waterdicht marketingplan. Dit is mogelijk dankzij ons zeer geavanceerde marketingbureau, een afdeling van SQAI, speciaal gericht op het doen toenemen van de begeerlijkheid en de waarde van uw producten of diensten. Ook legt deze afdeling zich toe op het onderhouden van interacties tussen uw bedrijf en uw potentiële klanten.

Naar wens van u als onze klant, zetten wij de meest excellerende specialisten van ons marketingbureau in, om voor u de beste deals te kunnen sluiten en zo efficiënt mogelijk op de markt te kunnen verschijnen. Door met u persoonlijk in gesprek te gaan, beogen wij u beter te leren kennen en onszelf uw targets en wensen aan te meten. Op basis van dit gesprek zullen we bekijken of wij onze eigen strategieën zullen toepassen, of dat wij het door u aangeleverde marketingplan zullen aanhouden.

Het marketingbureau van SQAI werkt volgens de Marketingmix, beter bekend als de P's uit het marketingwiel: Personeel, Product, Proces, Plaats, Prijs en Promotie. Bij SQAI zien wij dit als een harmonieuze, onderling verbonden kringloop, waarin het ene element niet zonder het andere kan. Onze marketing specialisten zijn opgeleid om deze vier punten optimaal in hun werk te integreren.

Ten eerste wordt in het marketingplan van ons marketingbureau gekeken naar het personeel. Het is voor iedere ondernemer van belang om zijn of haar werknemers te kennen en hen op een juiste manier te onderrichten en laten ontwikkelen tot een zelfstandige en verantwoorde werknemer die uw klanten naar tevredenheid weet te bedienen.

Daarnaast is het van belang dat uw product of dienst de consument voorziet in haar behoefte. Daarom wordt er in een goed marketingplan niet alleen naar uw product zelf gekeken, maar ook naar de context van hetgeen u aanbiedt. Op basis van uw product en haar prijs, kan een door ons ontwikkelde strategie van ons marketingbureau u helpen om de verkoop hiervan te stimuleren. Ook is het van belang dat u een overzichtelijke blauwdruk heeft van de processen die binnen uw bedrijf spelen, zodat u en uw werknemers weten wanneer er wat moet worden gedaan. Bij SQAI helpen wij u daarbij. Tot slot ondersteunt het marketingbureau van SQAI u ook met het bepalen van de juiste plaats voor uw distributiedoelstellingen en de rol van de organisatie, locatie en uw werknemers en klanten hierbij.

Geïnteresseerd?
Neem contact op!